Categorie: Birouri

SECRETARIAT: Secretar șef- Necula Sanfira; Secretar – Pîrîială Cristina ; orar 8.00-20.00 (alternativ)
ADMINISTRATOR FINANCIAR – Damian Mariana; orar 8.00-16.00
ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU – Tender Viorel; 8.00 -16.00
BIBLIOTECĂ – bibliotecar Rusu Grațiela 8.00 – 16.00
LABORATOR FIZICĂ/CHIMIE/BIOLOGIE – laborant Cotârlan Silvana 8.00 – 16.00
LABORATOR INFORMATICĂ – Informatician Istrate Beniamin – 8.00 – 16.00